GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Địa chỉ cơ quan

Email:  mnyenkhe.cc@nghean.viettel.vn

Điện thoại: 0973045999

 

Trường Mầm non Yên Khê là trường công lập của một xã miền núi nghèo có tên gọi là xã Yên Khê thuộc huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Xã có tổng diện tích 5245,19 ha, chủ yếu là đất đồi núi chiếm 80%. Toàn xã có 1361 hộ, có 5643 khẩu chia thành 9 thôn bản, có 5 dân tộc cùng chung sống với nhau: Dân tộc kinh, dân tộc Thái, dân tộc Nùng, Đan lai, Ê đê, đời sống của nhân dân có nhiều khó khăn, chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, có 353 hộ nghèo, đời sống văn hoá xã hội còn thấp. Giao thông đi lại chủ yếu là đường cấp phối. Trường được thành lập từ năm 1994, khi đó chỉ có một điểm trường chính đặt tại thôn bản Tờ và một số lớp học nằm rải rác tại các thôn bản. Năm học 2002 - 2003 trường mầm non Yên Khê được đặt trụ sở chính tại địa điểm mới đối diện trường tiểu học và được dự án đầu tư kiên cố hóa xây cho 4 phòng học, 3 phòng chức năng và trường có thêm 4 điểm lẻ khác. Kể từ khi được sát nhập, trường gặp không ít khó khăn. Nhưng đến năm học 2004-2005, nhờ có sự quan tâm của  Đảng và nhà nước đã đầu tư, trường đã quy về 3 điểm trường. Điểm 1 tại thôn Bản Tờ có 4 phòng học và 3 phòng chức năng, điểm 2 tại thôn Bản Pha có 3 phòng học, điểm 3 tại thôn Trung Hương có 4 phòng học. Từ đó các điểm lẻ được quy tụ về tại 3 điểm chính của trường và đây cũng là năm nhà trường bắt tay vào xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Đến năm 2015 - 2016, Trường đã xây dựng thành công “Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I” Được UBND tỉnh cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ban giám hiệu Trường Mầm non Yên Khê